Kéž jsou všechny bytosti šťastny. Proto je tu Phowa.

Guru Rinpočhe: „Každý ví, jak se dá dosáhnout osvícení meditací. Já však znám jednu stezku bez meditace.“

Chcete se dozvědět něco
o Phowě

a nevíte, koho se zeptat?

Phowa je radost a svoboda

Rádi bychom zde publikovali informace o prastarých meditačních technikách, které jsou prospěšné i pro současné, moderní lidi. Protože mají tu moc vysvobodit nás nadobro z nikdy nekončícího koloběhu nepříjemného prožívání. A protože je lze jen těžko někde najít.

Meditace, jako je Phowa, jsou zde pro všechny cítící bytosti, aby je dovedly až do stavu vysvobození.

Vycházíme z toho, že Kristus nebyl křesťan a Buddha nebyl buddhista. Byly to bytosti, které nabídli pomoc a zavázali se sliby, že budou pomáhat všem, kdo mají zájem, naslouchají a mají touhu po vysvobození.

Přenos vědomí do stavu
nejvyšší radosti

O přenosu vědomí se toho mnoho nedozvíte. Vše je obestřené rouškou tajemství a mystiky. Nicméně v současnosti v době médií a internetu najdete o samotné phowě mnoho informací, které mnohdy mohou být zavádějící či nepravdivé.

Samotná praxe Phowy je skutečně hluboce mystická. My ale chceme kromě mystiky poodhrnout roušku tajemství, poodhalit pozadí, aby co nejvíce lidí pochopilo přínos těchto dříve „tajných„ nauk pro současný svět.

Na stránkách Phowa.eu se dozvíte informace založené na vlastních prožitých zkušenostech. Žádné dohady a báchorky.

Co je Phowa?

Phowa je meditační technika, která otevře během 4 - 6 dnů „otvor“ na vrcholu centrálního energetického kanálu, kterým naše vědomí v okamžiku smrti automaticky opustí tělo. Co přesně se děje po smrti, se dozvíte v tomto článku.

Opuštěním těla „otvorem“ na temeni hlavy dosáhneme vysvobození z koloběhu zrozování (dosáhneme osvícení). 

Od toho okamžiku se konečně můžeme zrozovat vědomě, jako třeba Dalajláma nebo Karmapové.

Můžeme si konečně vybírat kdy, kam, za jakých podmínek a komu se narodíme. Zatímco v běžném stavu se všichni rodíme do podmínek odpovídajících našim podvědomým nastavením bez možnosti vědomé volby,

Tato praxe je „navždy“. Nemusíme ji obnovovat ani pravidelně meditovat a její účinky platí po celý život. Proto se této praxi také říká „Osvícení bez meditace“.

Nemusíte být buddhista, nemusíte na nic věřit. Můžete vyznávat jakoukoliv životní filosofii. Přesto vám tato praxe bude fungovat a pomůže.

Když se Phowu naučíte, budete moci pomáhat svým blízkým v okamžiku smrti a po smrti, aby se vysvobodili.

Chcete mít Phowu?

Chcete pomoci nejen sobě, ale především druhým?

Staňte se součástí komunity lidí, kteří absolvovali kurz Phowy.

Jako každý rok, i letos připravujeme tradiční letní kurz Phowy – přenosu vědomí do stavu Nejvyšší radosti.

9. až 16. července 2023

Zarezervujte si své místo co nejdříve.