Učitel

Mirek Vojáček

Mirek je zkušený učitel Phowy, který předává především učení Dzogčhenu o podstatě mysli, na základě vlastního vhledu a osobní prožité zkušenosti.

Jeho hlavními učiteli byli Guru Rinpočhe, Jigme Lingpa a Dilgo Khyentse rinpočhe, kterým se zavázal sliby, že bude učení, která vysvobozují z podmíněného stavu bytí, šířit mezi všechny bytosti, jež o ně budou mít zájem.

Navazuje na tradici dzogčhenových mistrů, kteří stáli mimo struktury hierarchických  náboženských institucí, aby zachovali skutečnou čistotu a účinnost hlubokých duchovních praxí a šířili je mezi všechny zájemce o vysvobození. I mezi ty, kteří nechtějí být součástí jakékoliv organizace.