Jigme Lingpa

„Žádná inteligence, žádná moc, žádné bohatství ani síla nikomu nepomůže bez vlastního úsilí. Bez úsilí jsme jako člun, který má sice všechno, ale chybí mu vesla.“ Jigme Lingpa

Jigme Lingpa (1730 - 1798) byl velkým jogínem, učencem a tertönem (hledačem skrytých pokladů mysli). Jeho největším objevem byl soubor term (skrytých pokladů mysli) Longčhen Nyinthig, jehož součástí je i praxe Phowy.

Narodil se ve vesnici Yoru, v údolí Chongye v jižním Tibetu. Pocházel z velmi chudé rodiny, což považoval za velké požehnání. Během života několikrát odešel do ústraní, aby zrealizoval nejvyšší praxe a zkušenosti. Přesto se vždy jevil jako obyčejný laik. Dokonce odmítl začlenit se do hierarchické struktury meditační tradice Nyigma, postavil si skromnou poustevnu a a založil vlastní školu pro všechny zájemce o nejvyšší učení. Předáváním nabytých zkušeností svým žákům strávil celý zbytek života. Jeho jediným zájmem bylo předávat objevená učení Logčhen Nyinthig těm, kteří mají skutečný zájem o vysvobození.

I poté, co v sedmdesáti osmi letech přešel do stavu prvotní přirozenosti se dále objevoval v našem světě i v dalších historických inkarnacích: Do Khyentse Yeshe Dorje (1800-1866), Patrül Rinpoche (1808-1887 a Jamyang Khyentse Wangpo) (1820-1892).

Jigme Lingpa měl bezpočet žáků. Ti se zasloužili o to, že se uchovalo jeho učení až do dnešních dob ve funkční podobě - předávané v živé, nepřerušené tradici z učitele na žáka.

Samotný objev term Longčhen Nyinthig je zajímavým příběhem:

Jigme Lingpa v roce 1759 během meditace na učitele Guru Rinpočheho, prožíval hluboký pocit oddanosti a lásky k mistrovi, ale i smutku, že nemůže pobývat v jeho přítomnosti. V tomto pocitu šel stále hlouběji až se objevil prožitek hluboké jasnosti – průzračnosti vědomí.

Během této zkušenosti létal oblohou na velké vzdálenosti na bílé lvici až se dostal k okružní posvátné poutní cestě. Na této cestě obdržel od dákiní moudrosti schránku s pěti svitky a sedmi křišťálovými sférami. Na radu dákiní svitky i sféry ve vizi snědl a v ten okamžik se v jeho mysli objevilo celé učení Longčhen Nyinthig včetně instrukcí.

Jigme Lingpa celé učení uchovával dlouho v tajnosti. Postupně ho zaznamenával a praktikoval při dalším pobytu v ústranní. Až ho poté, na žádost dákiní moudrosti, v roce 1764, jako soubor praxí Longčhen Nyinthig konečně zveřejnil.